MGR. JAN ŠKRDLÍK, HUDEBNÍ KOVÁRNA • KOLIŠTĚ 1907/3 • 602 00 BRNO-STŘED • +420 603 520 227 • SKRDLIK@CELLO.CZ

2152   
(přístupů od 2.10.2013)

The Hereford Times o vystoupení violoncellisty Jana Škrdlíka v prestižní Shire Hall 12. listopadu 2016 (Dvořákův Violoncellový koncert):

„…Jeho mysl a srdce, smyčec v jeho dlani dokázaly ztvárnit za pomoci jeho 250 let starého violoncella cokoliv, co si jen usmyslel. Mohly to být zvuky krásné a sladké jako med, nebo drsné, neotesané a naléhavé, přesně takové, jimiž hráč odpověděl na nejniternější volání hudby. Byla to radost a privilegium…“
The Hereford Times
Peter Williams
3.1. 2017

Original version:
"…His brain and heart, the bow in his hand, drew from his 250-year-old cello whatever kind of response he sought. The sounds could be beautiful, sweet as honey, or rough, rustic, urgent, as the player responded to the music’s deepest demands. It was a joy and a privilege…"
The Hereford Times
Peter Williams
1/3/2017


Jan Škrdlík