Skladatelé:

Philipp Emanuel
Bach

Zpět

* 8. 3. 1714 Výmar
+ 14. 12. 1788 Hamburk

Philipp Emanuel Bach

Stránky
Kalendáře skladatelů

Byl druhorozeným synem J.S. Bacha. U svého otce se učil hře na cembalo a skladbě, po ukončení svatotomášské školy v Lipsku začal studium práv, které nedokončil. V r. 1740 se C.P.E. Bach stal cembalistou u pruského dvora, po otcově smrti se marně ucházel o úřad lipského kantora. V r. 1767 se stal po Telemannovi ředitelem hudby v pěti hamburských chrámech. Měl rozsáhlé vzdělání, v letech 1753-62 vydal dvousvazkovou učebnici klavírní hry, která je cenným pramenem k poznání dobové reprodukční praxe. V instrumentální tvorbě se C.P.E. Bach odklonil od kontrapunktu J.S. Bacha a měl významný podíl na rozvoji klasického stylu v Německu. Je autorem cca 200 klavírních (cembalových) sonát, triové sonáty, mnoha klavírních, instrumentálních koncertů a třívětých sinfonií.
903   
(přístupů od 18.10.2017)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Philippa Emanuela Bacha
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Šest sonát
České barokní trio