Skladatelé:

Ludwig
Beethoven

Zpět

křtěn 17. 12. 1770 Bonn
+ 26. 3. 1827 Vídeň

L. van Beethoven

Stránky
Kalendáře skladatelů

Ludwig van Beethoven se narodil 17. prosince 1770 v Bonnu. Hudební nadání zdědil po svém dědovi i otci, kteří oba byli hudebníky. V dětství se mu jeho talent stal zároveň důvodem velkého trápení. Jeho otec chtěl na nadprůměrném nadání svého syna především vydělat a nutil ho do cvičení a studia drastickými metodami. Neradostné dětství nadobro poznamenalo Beethovenovu povahu. Byl člověkem se složitou náturou a nebylo snadné s ním vyjít.
Na veřejnosti poprvé vystoupil již v sedmi letech. Nadání zázračného dítěte podnětně rozvíjel vedoucí kurfiřtského divadla Neefe, který vyučoval Beethovena hře na klavír a varhany, učil ho komponovat a seznámil jej s hudbou velkých německých skladatelů. Ve dvanácti začal Beethoven komponovat a v patnácti letech byl již druhým varhaníkem na dvoře kurfiřta. Ten také financoval cestu mladého hudebníka do Vídně, kde měl být jeho učitelem sám Mozart. Nešťastnou souhrou okolností se však s Mozartem pravděpodobně nikdy ani nesetkal. Traduje se, že o Mozartovi celý život mluvil s opovržením a propadal prý záchvatům již jen při vyslovení jeho jména. Důvodem byla nejspíš profesionální žárlivost.
Z provinčního Bonnu Beethoven natrvalo přesídlil do Vídně, kde studoval u skladbu u Haydna a Salieriho. Ve vídeňské aristokratické společnosti záhy proslul jako temperamentní a oslnivý klavírista, o němž se říkávalo, že s klavírem zachází jako s varhanami a v rychlosti hry se mu nikdo nevyrovná. K dalším úspěchům mohl přičíst i zájem o své kompozice. V době tvůrčího rozmachu, ještě před dovršením třicátého roku ho však zasáhla choroba, krutá zvláště pro hudebníka - Beethoven ztrácel sluch až ohluchl úplně. Komponovat však nepřestal až do konce svého života, osudově poznamenaného chorobou i nenaplněnými milostnými vztahy.
899   
(přístupů od 24.9.2019)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Ludwiga van Beethovena
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sonáta F dur pro klavír a violoncello, op. 5, č. 1
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta g moll pro klavír a violoncello, op. 5, č. 2
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Smyčcové trio Es dur, op. 3
Smyčcové trio Gideon

Smyčcové trio G dur, op. 9 č. 1
Smyčcové trio Gideon

Smyčcový kvartet C dur, op. 59/3, „Razumovský“
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet f moll, op. 95, „Quartetto serioso“   více informací
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet Es dur, op. 127
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet B dur, op. 130   více informací
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet F dur, Op. 135, „Es muß sein“
Wallingerovo kvarteto