Skladatelé:

Luigi
Boccherini

Zpět

* 19. 2. 1743 Lucca
+ 28. 5. 1805 Madrid

Luigi Boccherini

Stránky
Kalendáře skladatelů

se narodil v rodině violoncellisty a kontrabasisty. Pod vedením svého otce dosáhl violoncellové virtuosity. Krátce po svém debutu ve věku 13ti let přijal nabídku z vídeňského císařského dvora, kde se spolu s otcem stali členy Vídeňského císařského divadla, kde Luigi působil s přestávkami do roku 1776 (tzn. 10 let). Na popud španělského velvyslance v Paříži se vydal do Madridu ke španělskému dvoru. U samotného krále Carlose III. však kvůli intrikám kolegů neuspěl.
Bocherini je skladatel typicky rokokový, jeho skladby už zjevně nejsou barokní, ale teprve získávají klasicistní charakter. Za svého života Boccherini hodně publikoval a po jeho smrti zůstalo ještě mnoho děl nevydaných a ještě mnohé čekají na objevení.
Z jeho děl uveďme 11 vcl koncertů, přes 100 smyčcových kvintet (se dvěma violoncelly, dvěma violami a s klavírem, později přepsané pro kytaru), téměř 100 kvartet a další stovka ostatní komorní hudby - smyčcová tria, sonáty pro violoncello a kontrabas, sonáty pro housle a cembalo atd.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Luigi Boccheriniho
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Violoncellový koncert č. 9 B dur, G 482
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
KAM v Brně 07/08/2013, 26. 6. 2013, koncert

Sonáta Es dur pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, G 99
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Schwarzová – viola da gamba

Sonáta B dur pro violoncello a klavír, G 565
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Menuet ze Smyčcového kvintetu E dur, op. 11, č. 5, G 275
Brněnští komorní sólisté