Skladatelé:

Joseph Bodin
Boismortier

Zpět

* 23. 12. 1689 Thionville
+ 28. 10. 1755 Roissy

Joseph Bodin de Boismortier

Stránky
Kalendáře skladatelů

Roku 1722 přesídlil do Paříže. Platil za nejplodnějšího skladatele své doby, především v oblasti instrumentální hudby. Hudebníci rádi hráli jeho skladby a on si u nich vydobyl velké vážnosti. Dokladem Boismortierovy snahy vcítit se při komponování do vlastností a možností konkrétního nástroje je úvodní stránka jednoho jeho opusu, kde píše: "Jelikož nehraji dosti dobře na violoncello, abych sám posoudil tyto skladby, poprosil jsem pana Abbého z pařížského operního orchestru, aby je prohlédl."
Podobný zájem o zvuk basových nástrojů vedl patrně i ke vzniku Sonáty pro violoncello a violu da gamba a moll. Jeho hudba už nepatří baroknímu, ale spíše rokokovému stylu, vyznačujícímu se hravostí, lehkostí a vtipem.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Josepha Boismortiera
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sonáta a moll pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Stávková – viola da gamba

Sonáta D dur pro housle, violoncello a basso continuo, op. 37 č. 3
České barokní trio