Skladatelé:

Johannes
Brahms

Zpět

* 7. 5. 1833 Hamburk
+ 3. 4. 1897 Vídeň

Johannes Brahms

Stránky
Kalendáře skladatelů

Byl synem Johanna Jakoba Brahmse, pouličního muzikanta, později kontrabasisty městského orchestru v Hamburku. Velmi záhy projevil své hudební nadání, které bylo svěřeno do péče zkušených učitelů. V 10 již vystupoval veřejně, zároveň však musel hrát v hostincích na tancovačkách i v divadle, aby přispěl na výživu rodiny. Ve 20 letech podnikl koncertní cestu s maďarským houslistou Eduardem Hoffmanem, zvaným Reményi. V Hannoveru poznal Josepha Joachima, s nímž ho potom celý život pojilo upřímné přátelství stejně jako s Robertem a Klárou Schumannovými, se kterými se seznámil v Düsseldorfu na Joachimovo doporučení. Po Schumanově smrti opustil Düsseldorf a působil v Hamburku a v Detmoldu jako pianista a dirigent dvorního sboru. Po upětovném pobytu v Hamburku se rozhodl trvale se usadit ve Vídni, kde velmi rychle zaujal vedoucí postavení jako klavírista, skladatel a dirigent. Získal si obdiv Eduarda Hanslicka pro své tradicionalistické a klasicisní tendence projevující se v přísné formální stavbě, dokonalé technické propracovanosti, bohatosti harmonického cítění, ukázněném výrazu a střídmosti instrumentace.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Johannese Brahmse
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sonáta e moll pro violoncello a klavír op. 38, č. 1   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta F dur pro violoncello a klavír op. 99, č. 2   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Smyčcový kvartet c moll, op. 51 č. 1
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet a moll, op. 51 č. 2
Wallingerovo kvarteto

Klarinetový kvintet h moll, op. 115
Wallingerovo kvarteto
klarinetista jako host

Sextet pro smyčcové nástroje č. 1 B dur, op. 18
Wallingerovo kvarteto
další viola a violoncello jako hosté