Skladatelé:

Jana Rosie
Dvořáková

Zpět

* 12. 8. 1968

Jana Rosie Dvořáková

Stránky
Kalendáře skladatelů

Činnost malířky Jany Rosie Dvořákové je nerozlučně spjata s hudbou nejen tématicky, ale také častým vystavováním obrazů během koncertních produkcí. Obrazy jsou mnhohdy namalovány přímo ke konkrétně prováděným skladbám.

Autorka sama patří k osobnostem, které do světa umění vstoupily až na základě předcházejících hlubokých životních a lidských zkušeností. Přestože již od malička malovala a jako dítě chtěla ilustrovat dětské knížky, lákaly ji i mnohé jiné obory. Chtěla být učitelkou a později studovat botaniku. Nakonec ale vystudovala medicínu... V roce 2011 po mnohaleté úspěšné lékařské praxi konečně začíná částečně v tichosti svého pražského ateliéru a částečně v plenéru vytvářet první plátna, která se pro ni postupně stávají cestou k sobě i k druhým, potřebou, radostí i vášní... Přestože těžiště její tvorby v současnosti spočívá především v tématech stromů a jejich moudrosti, nebrání se ani jiným oblastem. Tak postupně vznikaly (a stále se rozšiřují) kolekce jako: „Místa, kde jste doma“, „Hudební motivy“ (hudba vnímaná srdcem a tělem), „Netradiční portréty“ (ukazující z jiných úhlů pohledu člověka v jeho jedinečnosti) nebo „Podoby ženy“ a další.

V roce 2018 došlo ke dvěma zlomovým momentům ve tvorbě Jany Rosie Dvořákové: V létě zmíněného roku obdržela prestižní cenu v Soutěži Národního parku Šumava, Rok pralesů, za dílo „Moudrost života“, obraz smrku z Boubínského pralesa (29x42 cm, olej) a v závěru roku pak došlo k navázání bohaté tvůrčí spolupráce s jejím nynějším partnerem violoncellistou Janem Škrdlíkem. S ním podniká mnoho vzájemně se inspirujících uměleckých počinů, do kterých oba přispívají nejen obrazem a hudbou, ale také svými básněmi, často v rámci společných akusticko-vizuálních originálních performancí.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích