Skladatelé:

Petr
Eben

Zpět

* 22. 1. 1929 Žamberk
+ 24. 10. 2007 Praha

Petr Eben

Stránky
Kalendáře skladatelů

Maturoval na gymnáziu v Českém Krumlově (1948). Na Akademii múzických v Praze studoval klavír u Frant. Raucha (1948-1952) a skladbu u Pavla Bořkovce.
Je profesorem skladby na Akademii múzických umění v Praze. Mezi jeho úspěšné skladby na festivalech a soutěžích v naší vlasti a v zahraničí patří i Suita balladica pro violoncello a klavír (věnováno Fr. Smetanovi), která vznikla r.1955 a téhož roku obdržela 3. cenu na velké jubilejní soutěži Svazu československých skladatelů.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích