Skladatelé:

César
Franck

Zpět

* 10. 12. 1822 Lutych
+ 8. 11. 1890 Paříž

César Franck

Stránky
Kalendáře skladatelů

Francouzský skladatel a varhaník belgického původu, začal svá hudební studia na Královské konzervatoři v Lutychu velmi úspěšně s několika cenami. Když se rodina v květnu 1835 přestěhovala do Paříže, stal se na jeden rok soukromým žákem Antonína Rejchy, u něhož získal tak důkladné vědomosti, že byl v r.1837 přijat na pařížskou konzervatoř v oboru skladby
a klavíru, od r.1840 i v oboru varhan.
Po absolutoriu pobyl nějaký čas v Belgii, od r.1843 žil trvale v Paříži zprvu jako varhaník několika pařížských chrámů, r.1872 byl jmenován profesorem varhaní hry na pařížské konzervatoři, kde vychoval celou řadu francouzských skladatelů.
2   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Césara Francka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sonáta A dur pro violoncello a klavír
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Der neue Tag, 28. 12. 2012, koncert
Právo, 4. 4. 2006, koncert
Harmonie 11/2006, 28. 11. 2006, CD
Opus musicum I/2007, 20. 2. 2007, CD
Der neue Tag, 21. 3. 2006, koncert