Skladatelé:

Girolamo
Frescobaldi

Zpět

* 12. 9. 1583 Ferrara
+ 1. 3. 1643 Řím

Girolamo Frescobaldi

Stránky
Kalendáře skladatelů

Italský skladatel a varhaník chrámu sv. Petra v Římě se zasloužil svými varhanními skladbami o rozvoj instrumentální hudby v 17. století. Zvláště v toccatách uplatnil výrazovou barevnost plnou vzruchu a dramatických kontrastů.
Tyto základní rysy Frescobaldiho hudby ještě umocnil Gaspar Casadó, jenž jako aranžer Toccaty D dur má jistě velký podíl na tom, že se tato verze stala jednou z nejefektnějších skladeb nynějšího violoncellového repertoáru.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích