Skladatelé:

Fryderyk
Chopin

Zpět

* 22. 2. 1810 Żelazowa Wola
+ 17. 10. 1849 Paříž

Fryderyk Chopin

Stránky
Kalendáře skladatelů

Polský skladatel a pianista, pocházel z francouzké rodiny: otec Nicolas byl učitelem francouzštiny ve Varšavě. Jeho matka Justina Krzyžanovska byla Polka. Chopinovým prvním a vlastně posledním učitelem klavíru se stal Vojtěch Čech Živný. V roce 1826 začal studovat harmonii a skladbu u Josefa Elsnera, ředitele varšavské konzervatoře a divadelního kapelníka.
Chopin zůstal neženat, ale mimo G. Sandovou významným způsobem vstoupila do jeho života přítelkyně z mládí Marie Wodzińská, které nabídl sňatek a prožil s ní léto roku 1836 v Mariánských Lázních. Dosti důležitý byl jeho vztah k žákyni Jane W. Stirlingové, která mu umožnila koncertní zájezd do Anglie v roce 1848. Toto turné ho fyzicky vyčerpalo, takže se v něm probudila již dlouho se hlásící tuberkulóza, které podlehl.
Chopinovo vlastenecké cítění a pokrokové smýšlení je organicky skloubeno s romantickým a poetickým pojetím života geniálního básníka klavíru, jehož výrazové a technické možnosti postavil na nebývalou úroveň.
892   
(přístupů od 18.10.2017)

O ostatních skladatelích