Skladatelé:

Leoš
Janáček

Zpět

* 3. 7. 1854 Hukvaldy
+ 12. 8. 1928 Ostrava

Leoš Janáček

Stránky
Kalendáře skladatelů

Byl synem hukvaldského řídícího učitele a varhaníka Jiřího Janáčka, který se od útlého mládí staral o jeho hudební výchovu. 1865-1872 byl fundatistou starobrněnského kláštera, kde se pod vedením Pavla Křížkovského věnoval hudbě. Tři roky studoval na městské reálce na Starém Brně a roku 1872, po maturitě na učitelském ústavu v Brně se stal výpomocným učitelem a učitelem hudby na brněnské cvičné škole. 1874-1875 byl žákem Františka Blažka a Zdeňka Skuherského na varhanické škole v Praze a složil státní zkoušku ze zpěvu, klavíru, varhan a z houslí. Nastoupil jako učitel hudby na učitelském ústavu v Brně, jehož ředitelem byl Emilian Schulz. Schulzova dcera Zdeňka, kterou Janáček na tomto ústavu učil, se stala jeho manželkou. Posléze se stal Janáček sbormistrem řemeslnické besedy Svatopluk, dirigentem Besedy brněnské a dokonce ředitelem varhanické školy. Leoš Janáček vrostl dnes již pevně do našeho povědomí jako jeden z nejslavnějších a nejoriginálnějších českých skladatelů 20. století.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Leoše Janáčka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

I. smyčcový kvartet „Kreutzerova sonáta“
Wallingerovo kvarteto

II. smyčcový kvartet „Listy důvěrné“
Wallingerovo kvarteto

Suita pro smyčce   více informací
Brněnští komorní sólisté

Recenze:
Rozhlas, 14. 6. 2004, CD
Harmonie 11/2004, 28. 11. 2004, CD

Pohádka pro violoncello a klavír   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017, koncert
Hudební rozhledy 4/1999, 1. 4. 1999, CD
Harmonie 11/1999, 1. 11. 1999, CD