Skladatelé:

Gideon
Klein

Zpět

* 6. 12. 1919 Přerov
+ 27. 1. 1945 Fürstengrube

Gideon Klein

Stránky
Kalendáře skladatelů

Skladatel a klavírista Gideon Klein, narozený v česky kulturně orientované židovské rodině, projevoval již v dětství všestranné nadání. Od 11 let studoval klavír a posléze hudební vědu. Jeho universitní studia však skončila uzavřením českých vysokých škol v listopadu 1939 a podobně nemohl pokračovat ani ve studiu skladby u prof. Aloise Háby. Jeho klavírní koncerty se konaly za stále obtížnějších okolností - pod pseudonymem a později už jen v uzavřených bytech. Jeho skladatelská tvorba tohoto období, z níž byla většina objevena až v roce 1990, je dokladem intenzivního hledání vlastního způsobu vyjádření včetně práce s mikrointervaly a s volnou tonalitou. V prosinci 1941 byl Klein deportován do ghetta v Terezíně, kde prožil téměř tři roky a stal se jednou z vůdčích osobností terezínského uměleckého života. Spolupracoval tam s K. Ančerlem, H. Krásou, V. Ullmannem, P. Haasem a dalšími. V Terezíně vznikla řada kompozic, které neslevují nic z nejvyšších uměleckých nároků (klavírní sonáta, smyčcové trio, kvartetní a sborové skladby) a které jsou dodnes osobitým přínosem a nejsou přijímány jako pouhý důkaz zmařeného talentu oběti války.
Koncem roku 1944 byl Klein převezen do Osvětimi a odtud do koncentračního tábora ve Fürstengrube, kde zemřel.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Gideona Kleina
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Trio pro housle, violu a violoncello   více informací
Smyčcové trio Gideon

Recenze:
Der neue Tag Weiden, 1. 4. 2003, koncert