Skladatelé:

Felix
Mendelssohn

Zpět

* 3. 2. 1809 Hamburk
+ 4. 11. 1847 Lipsko

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Stránky
Kalendáře skladatelů

Pocházel z bohaté rodiny židovského bankéře Abrahama Mendelssohna, který přestoupil 1822 na křesťanskou víru a nechal protestantsky pokřtít a vychovat své děti. V Berlíně, kam se rodina přestěhovala, nechodil Felix Mendelssohn do žádné veřejné školy, ale měl vynikající soukromé učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, latiny, řečtiny, klavíru, hudební teorie a skladby. Mendelssohn patřil do kategorie zázračných dětí, od 9 let vystupoval jako klavírista, od 11 let se uplatňoval skladatelsky, ve 13 letech napsal svou první skvostnou komorní skladbu, v 16 letech vytvořil již dokonalý Oktet Es dur op. 20 a mistrovskou předehru Sen noci svatojánské op. 21.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sinfonia č. 8 D dur pro smyčce
Brněnští komorní sólisté