Skladatelé:

Giovanni B.
Pergolesi

Zpět

* 4. 1. 1710 Iesi
+ 16. 3. 1736 Pozzuoli

Giovanni Battista Pergolesi

Stránky
Kalendáře skladatelů

Jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy.
Studoval na konzervatoři v Neapoli. Roku 1732 se stal kapelníkem u prince Ferdinanda Colonny-Stigliana. 1733 sklidilo strhující úspěch jeho operní intermezzo ,,La serva padrona".
V roce 1734 byl jmenován kapelníkem města Neapole a tutéž funkci zastával od května nebo června téhož roku u vévody Carafy -Maddoloniho, který byl violoncellistou-amatérem. Zemřel ve Františkánském klášteře v Pozzuoli kde marně hledal ztracené zdraví, které ztratil při tehdy smrtelné nemoci - tuberkulóze.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Giovanni Battisty Pergolesiho
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Árie „Stizzoso mio stizzoso“ z opery „Služka paní“ pro soprán a smyčce
Musica Antiqua Viva