Skladatelé:

Franz
Schubert

Zpět

* 31. 1. 1797 Lichtenthal
+ 19. 11. 1828 Vídeň

Franz Schubert

Stránky
Kalendáře skladatelů

Rakouský skladatel, jehož rodiče pocházeli ze severní Moravy (otec z Nové vsi, matka z Cukmantlu, nynějších Zlatých hor). Učil se zpěvu a houslím u svého otce. V 11 letech byl přijat do sboru císařské dvorní kapely ve Vídni. Jako chovanec konviktu (1808-1813) studoval hudební teorii u dvorního kapelníka Antonia Salieriho a u dvorního varhaníka Václava Růžičky. Po mutaci navštěvoval základní školu pro učitelské povolání a žil ve Vídni jako svobodný umělec ve značně neutěšených podmínkách. Byl vydržován svými přáteli a stále se potýkal s finančními problémy. Tyto nepříznivé okolnosti nedovedly potlačit jeho obrovskou tvůrčí sílu, kterou zaměřil na obor písně (přes 600) a klavírní skladby, u kterých se nejspontánněji uplatnila jeho geniální melodická invence.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Franze Schuberta
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Smyčcový kvartet Es dur, op. 125, č. 1, D. 87
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“, op. posth., D. 810   více informací
Wallingerovo kvarteto

Smyčcové trio B dur, D. 471
Smyčcové trio Gideon

Kvartetní věta c moll, op. posth., D. 703
Wallingerovo kvarteto

Sonáta a moll pro violoncello a klavír „Arpeggione“, D. 821
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Ave Maria, D. 839 pro violoncello a varhany
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Bílková – varhany