Skladatelé:

Igor
Stravinskij

Zpět

* 17. 6. 1882 Oranienbaum
+ 6. 4. 1971 New York

Igor Stravinskij

Stránky
Kalendáře skladatelů

Patří nejen mezi největší ruské skladatele, ale i mezi největší osobnosti světové hudby vůbec.
Vyrůstal v ideálním rodinném prostředí jako syn Fjodora Stravinského, přítele P. I. Čajkovského a největšího představitele basových rolí v tehdejší petrohradské opeře. Dostalo se mu jak vzdělání všeobecného (studoval na univerzitě práva) tak i hudebního jako žáka N. Rimského-Korsakova. Celé jeho dílo, které rozdělujeme do tří období na slovanské, neoklasické a seriální, patřilo vždy k širokého komplexu avantgardního umění a inspirovalo jeho jednotlivé představitele.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Igora Stravinského
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Suite italienne
Jan Škrdlík – violoncello

Concertino pro smyčcové kvarteto
Wallingerovo kvarteto