Skladatelé:

Leo Weiner
Weiner

Zpět

* 16. 4. 1885 Budapešť
+ 13. 9. 1960 Vídeň

Leo Weiner

Stránky
Kalendáře skladatelů

Leó Weiner byl jedním z předních maďarských hudebních pedagogů první poloviny dvacátého století a skladatel.

Raní romantikové od Beethovena až po Mendelssohna nejvíce ovlivnili Weinerův kompoziční styl. Jeho instrumentace je ještě do jisté míry poplatná pozdním romantickým francouzským skladatelům z tzv. „protiwagneriánského tábora“, zejména Bizetem. Tento konzervativní romantický přístup tvořil u Weinera základ jeho stylu, ke kterému se později přidaly prvky maďarské lidové hudby, a to přestože nebyl aktivním badatelem v oblasti lidové hudby, tak jako jeho současníci Bartók a Kodály. U Weinera je to dáno prostým faktem, že jednoduše sdílel zájem o toto téma a přidal prvky lidové hudby do svého zavedeného harmonického jazyka, aniž by jej významně změnil.

Mezi Weinerovy pozoruhodné skladby patří smyčcové trio, tři smyčcové kvartety, dvě houslové sonáty, pět divertiment pro orchestr, symfonická báseň a četné komorní a klavírní skladby.
905   
(přístupů od 18.10.2017)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Leo Weinera
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Smyčcové trio g moll, op. 6
Trio Domenica