Skladatelé:

Georg Philipp
Telemann

Zpět

* 14. 3. 1681 Magdeburg
+ 25. 6. 1767 Hamburk

Georg Philipp Telemann

Stránky
Kalendáře skladatelů

Svým vlivem předčil ve své době dokonce svého vrstevníka J. S. Bacha.
Ve 4 letech ztratil otce, který byl luteránským pastorem. První vzdělání získal v chrámové škole v Magdeburgu, pak na gymnáziu v Zellerfeldu a Hildesheimu. Přesto, že jeho hudební nadání bylo víc než zjevné - v 10 letech hrál již na housle, flétnu, citeru a klavír a ve 12 letech napsal svou první operu - vstoupil roku 1701 na lipskou univerzitu, kde podle matčina přání měl studovat práva. V následujícím roce založil Collegium musicum, v němž účinkovali studenti jako instrumentalisté a zpěváci. Přibližně v této době dostal Telemann nabídku od lipského starosty, aby každých 14 dní napsal novou kantátu pro kostel sv. Tomáše. Posledním Telemannovým působištěm byl od roku 1721 Hamburk, kde zastával funkci městského ředitele hudby a kantora na Johanneu až do své smrti roku 1767.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Georga Philippa Telemanna
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Kvartet g moll
Ensemble Messiaen

Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6
Jan Škrdlík – violoncello
basso continuo:
Martin Jakubíček – cembalo
Kateřina Stávková – viola da gamba

Sonáta c moll pro housle a basso continuo
České barokní trio