Skladatelé:

Jan Václav
Voříšek

Zpět

* 11. 5. 1791 Vamberk
+ 19. 11. 1825 Vídeň

Jan Václav Voříšek

Stránky
Kalendáře skladatelů

Byl synem českého kantora, u něhož se naučil hře na klavír a varhany. V Praze byl jeho učitelem klavíru a kompozice Jan Tomášek, ve Vídni, kam roku 1813 odešel, studoval u Moschelesa a Hummla. Po ukončení právnických studií se stal roku 1822 konceptním praktikantem u dvorní válečné rady, ale ještě téhož roku se mu podařilo získat místo druhého dvorního varhaníka a roku 1823 byl jmenován prvním varhaníkem. Ve chopinovsky laděných Variacích pro klavír a violoncello se už jasně rýsuje Voříškův raně romantický styl. Vrcholem jeho díla je symfonie D dur z roku 1821.
Voříšek začal pronikat do vídeňského hudebního života jako klavírista i jako skladatel. Byl přítelem Beethovenovým, ale dlouho se netěšil ze svých úspěchů. 1825 zemřel na plicní tuberkulózu.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Jana Václava Voříška
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Variace pro kladívkový klavír a violoncello, op. 9
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – kladívkový klavír