Skladatelé:

Josef
Mysliveček

Zpět

* 9. 3. 1737 Praha
+ 4. 2. 1781 Řím

Josef Mysliveček

Stránky
Kalendáře skladatelů

V Itálii, kde jenom výjimečně mohl proniknout na špičku cizí hudebník, byl nejúspěšnější Josef Mysliveček. Syn pražského mlynáře se vyučil otcovskému řemeslu, než se zcela obrátil k hudbě studiem u Fr. Habermanna a Josefa Segera. V r. 1763 opustil vlast, aby se zdokonalil v hudbě u benátského mistra G. B. Pescettiho a zařadil se r. 1767 neapolskou premiérou opery Bellerofonte k nejúspěšnějším autorům italské opera seria. I v ostatních formách, jako symfonie, koncerty, sonáty... vyvinul neobyčejně bohatou tvůrčí činnost. Udržoval s vlastí stálý kontakt a několik jeho oper a oratorií bylo provedeno v Praze. V Itálii dostal přezdívku Il divino Boemo (tzn. božský Čech) nebo také Venatorini (it. překlad příjmení Mysliveček). Zemřel na těžkou chorobu v Římě.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Josefa Myslivečka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Koncert pro violoncello C dur   více informací
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Rozhlas, 14. 6. 2004, CD
Harmonie 11/2004, 28. 11. 2004, CD

Sonáta č. 3 G dur pro dvě violoncella (arr. pro violoncello a cembalo)
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – cembalo