Skladatelé:

Miloš
Štědroň

Zpět

* 9. 2. 1942 Brno

Miloš Štědroň

Stránky
Kalendáře skladatelů

Narodil se a vyrůstal v neobyčejně kulturním a obzvlášť hudbymilovném prostředí. Po maturitě na gymnáziu vystudoval v letech 1959–64 na bohemistiku a muzikologii. Zároveň rok studoval kompozici u Zdeňka Blažka na konzervatoři a po zrušení této třídy pak v letech 1965–70 pokračoval ve studiu skladby a hudební teorie na JAMU u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Od té doby se výrazně začal uplatňovat také jako skladatel.
Štědroň zasáhl v oblasti skladatelské tvorby do nejrůznějších oborů a žánrů. I širší veřejnosti je známá scénická hudba k činohrám, filmům, folkem ovlivněné formy muzikálové, baletní i operní, zvl. při spolupráci s brněnským avantgardním divadlem Husa na provázku; ale i dalšími předními českými a slovenskými divadelními scénami (největší popularity získaly zfilmovaná verze Balady pro banditu a muzikálová podoba Pohádky máje). V koncertní tvorbě, často inspirované folklorem a hudbou starých období, zvl. gotiky a renesance, se projevila také Štědroňova důvěrná znalost technik Nové hudby z 60. let 20. století, jazzu ap. Při realizaci scénických hudeb i rozhlasových a jiných nahrávek svých skladeb často působil jako hudební režisér nebo se na nich též podílel jako dirigent či klavírista.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Miloše Štědroně
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Banalissimo pro violoncello a smyčcový orchestr   více informací
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Rozhlas, 14. 6. 2004, CD
Harmonie 11/2004, 28. 11. 2004, CD

Austerlitz pro violoncello s multimediálním doprovodem   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

Balada pro banditu   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Bílková – piano