Skladatelé:

Alessandro
Stradella

Zpět

* ?. ?. 1639 Řím
+ ?. ?. 1682 Genoa

Alessandro Stradella

Stránky
Kalendáře skladatelů

žil většinu života ve svém rodném městě Římě. Patrně byl šlechtic. V roce 1677 musel uprchnout do jiného města kvůli svým milostným pletkám a ze stejného důvodu byl později po nejméně jednom nezdařeném pokusu zavražděn nájemným vrahem ve městě Genoa.
Po stránce umělecké je Stradella považován za průkopníka a zdokonalovatele v jeho době nového útvaru "concerta grossa". Během svého krátkého života Stradella složil mnoho oper, oratorií a jiných církevních skladeb, stovky kantát a celkem 27 instrumentálních skladeb. Mezi tyto patří také jeho Simfonia, která je dokládem jeho neobyčejného talentu pro stránku melodickou a která svoji dramatičností dobře dokládá povahu svého tvůrce.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Alessandra Stradelly
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sinfonia
Ardor musicus nebo České barokní trio

Recenze:
The Miami Herald, 6. 10. 2005, koncert
El Nuevo Herald, 5. 10. 2005, koncert