Skladatelé:

Jan
Zach

Zpět

* 13. 11. 1699 Čelákovice
+ 24. 5. 1773 Ellwangen

Jan Zach

Stránky
Kalendáře skladatelů

byl jednou z nejvýraznějších osobností v českých hudebních dějinách. V roce 1732 se stává varhaníkem v pražském kostele u sv. Šimona Judy, 1733 u sv. Martina ve zdi. Neúspěšně žádá o místo varhaníka ve Svatovítské katedrále. Nakonec přijímá místo kapelníka v Mohuči. Komponuje celou řadu chrámových skladeb, např. Korunovační mši Františku Lotrinskému. Studuje v Itálii, přinucen okolnostmi stává se skladatelem cestovatelem. Umírá v Elwangenu, kde je v klášterní bazilice pohřben.
896   
(přístupů od 6.5.2014)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Jana Zacha
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sinfonia č. 3 A dur
Brněnští komorní sólisté

Recenze:
The Miami Herald, 6. 10. 2005, koncert
El Nuevo Herald, 5. 10. 2005, koncert