Skladatelé:

Antonín
Kraft

Zpět

* 30. 12. 1749 Rokycany
+ 28. 8. 1820 Vídeň

Antonín Kraft

Stránky
Kalendáře skladatelů

Český violoncellista a skladatel, studoval na pražské univerzitě, ale zároveň pěstoval hru na violoncello, v níž se zdokonalil u Josefa Wernera v Praze. Po příchodu do Vídně se rozhodl věnovat se pouze hudbě a v roce 1778 se stal na Haydnovo doporučení prvním violoncellistou kapely knížete Mikuláše Esterházyho, v níž působil až do smrti knížete roku 1790, kdy vstoupil do kapely knížete Grassalkoviče. Kolem roku 1780 byl žákem Josepha Haydna. Od roku 1795 sloužil u knížete Lobkovice. Kraft vynikal krásným, výrazným tónem, čistou intonací a obdivuhodnou technikou a byl proto ve své době pokládán za jednoho z největších mistrů violoncella, jak to také dosvědčuje pro něho napsaný Koncert D dur Josefa Haydna a Trojkoncert L. van Beethovena. Není zcela jisté, zda prvním violoncellistou Schuppanzighova kvarteta byl on nebo jeho syn Mikuláš.
Konec života tohoto slavného violoncellisty byl málo radostný a nedůstojný velikého umělce - v roce 1815 upozornil Beethoven písemně arcivévodu Rudolfa na to, že Kraft již asi 4 roky nedostal od Lobkovice žádné peníze. Umělecké úrovni jeho skladeb slouží ke cti, že Haydnův Koncert D dur byl dlouho pokládán za Kraftovo dílo.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Antonína Krafta
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Grand duo D dur, op. 6 pro dvě violoncella
Jan Škrdlík – violoncello
Filip Škrdlík – violoncello