Skladatelé:

Jiří
Matys

Zpět

* 27. 10. 1927 Bakov

Jiří Matys

Stránky
Kalendáře skladatelů

Skladatel a hudební pedagog Jiří Matys získal první hudební vzdělání u otce, který byl varhaníkem, kapelníkem a soukromým učitelem hudby. Do českého hudebního života vstoupil koncem čtyřicátých let v Brně, kde studoval hru na varhany na konzervatoři u Františka Michálka (absolvoval v r. 1947) a poté skladbu na JAMU (u Jaroslava Kvapila, studium ukončil v r. 1951). Během vysokoškolského studia vykonal též státní zkoušku ze hry na klavír. Působil pedagogicky jako asistent katedry skladby na JAMU, ředitel Lidové školy umění Brno-Královo Pole, dlouholetý profesor brněnské konzervatoře (1969 - 1977. Po mnoho let se organizačně podílel na činnosti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, řadu let se věnoval výlučně komponování, v létech 1996 až 2004 byl profesorem Taneční konzervatoře Brno.
V tvorbě Jiřího Matyse převažují skladby komorní. V této oblasti se skladatel může vykázat desítkami úspěšných děl od velmi četných skladeb pro sólové nástroje, přes tradiční komorní obsazení (zvl. šest smyčcových kvartet, dechová kvinteta), až ke skladbám rozmanitého nástrojového seskupení. Pozoruhodná je i vokální tvorba s výrazným zastoupením dětských sborů. Další velkou samostatnou kapitolu tvoří skladby instruktivní a skladby určené pro vyspělé amatéry, jimž autor věnuje soustavnou pozornost od počátků své tvůrčí dráhy. Orchestrální skladby (Jitřní hudba, Hudba pro smyčcové kvarteto a orchestr, písňový cyklus s orchestrem Psáno smutkem do ticha, Symfonická předehra, Hudba pro smyčce) jsou vesměs charakteristické značnou nástrojovou i dynamickou diferenciací a výrazovou působivostí. Řada jeho děl získala ocenění ve skladatelských soutěžích.
Skladatelův styl se utvářel od samého počátku samostatně a osobitě. Určujícím rysem Matysových skladeb je poetizace hudebního výrazu, což se projevuje i ve filozofičtěji zaměřených výpovědích větších orchestrálních celků (např. Naléhavost času). Matys se i v ryze instrumentální tvorbě snaží posluchačsky přístupnými, ale nepodbízivými prostředky o zachycení křehké poezie čisté hudební krásy.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Jiřího Matyse
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Hudba pro violoncello solo II (2004)
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Opus musicum 4/05, 14. 9. 2005, koncert
Composer, USA-Bulletin Of American Composers, 14. 9. 2005, koncert
Hudobný život, Bratislava, červenec 2005, koncert

Hudba pro violoncello solo III (2006)
Jan Škrdlík – violoncello

Smyčcové trio
Smyčcové trio Gideon

Recenze:
Der neue Tag Weiden, 1. 4. 2003, koncert