Skladatelé:

Vítězslav
Novák

Zpět

* 5. 12. 1870 Kamenice nad Lipou
+ 18. 7. 1949 Skuteč

Vítězslav Novák

Stránky
Kalendáře skladatelů

Vítězslav Novák byl významný český skladatel počátku 20. století, žák Antonína Dvořáka. Pocházel z hudebně založené rodiny. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, v té době začíná komponovat a vystupovat na veřejnosti jako klavírista. Roku 1889 odchází do Prahy, kde studuje na konzervatoři (1891-92 u A.Dvořáka) a současně práva na Karlově univerzitě. Po absolutoriu konzervatoře se rozhodl plně věnovat hudbě a studium práv nedokončil. Podobně jako Dvořákovi mu pomohl Johannes Brahms tím, že jeho díla doporučil nakladateli F.Simrockovi. To poskytlo Novákovi v začátcích kariéry určité finanční zabezpečení. Novákova raná tvorba vycházela z německých romantiků (Schumann, Brahms) a byla silně ovlivněna moravskou a slovenskou lidovou písní. K tomu jej zajisté inspirovala tvorba Dvořáka, ale zejména vlastní hluboký zážitek z náhodné prázdninové cesty roku 1897. Na začátku 20. století byl Novák ovlivněn i mimohudebními vlivy (symbolismus v literatuře, impresionismus ve výtvarném umění). Vlastní cestou tehdy dospěl k podobným výrazovým prostředkům jako hudební impresionisté, dříve než do Čech pronikla díla C. Debussyho. Formálně však kořeny jeho hudby tkví v klasicismu (podobně jako u Dvořáka), dokonce využívá i některé formy barokní hudby (fuga, ciacona). Vrcholným tvůrčím obdobím byly roky 1904-1912, následovala určitá tvůrčí krize, kterou překonal v době okupace, kdy složil řadu významných děl s vlasteneckým nábojem. Kromě skladatelské činnosti byl též významným hudebním pedagogem. V letech 1909 - 1941 byl profesorem skladby na pražské konzervatoři.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Vítězslava Nováka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Sonáta g moll pro violoncello a klavír, op. 68, No 141
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír