Skladatelé:

Jan
Novák

Zpět

* 8. 4. 1921 Nová Říše
+ 17. 11. 1984 Neu Ulm

Jan Novák

Stránky
Kalendáře skladatelů

Své hudební nadání rozvíjel již od sedmi let, kdy se začal učit hrát na housle a od dvanácti let na klavír. V sedmnácti letech začal komponovat. Vystudoval skladbu na konzervatoři v Brně u profesora Petrželky a hru na klavír u profesora Schäfra. Po krátkém studiu na AMU u profesora Pavla Bořkovce odejel do USA. Zde je ovlivněn Aaronem Coplandem a Bohuslavem Martinů. V roce 1949 se v Nové Říši oženil s klavíristkou Eliškou Hanouskovou, se kterou společně koncertovali na dva. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy volí raději svobodný život v emigraci, kam ho následovala i jeho manželka s oběma dcerami.
Mezi jeho nejúspěšnější skladby se řadí Capriccio z roku 1958, které má verzi pro violoncello a klavír a pro violoncello a malý orchestr. Snoubí se v něm virtuosní koncertantnost a brilantní tanečnost. Je to třívětý cyklus s rozvrhem Allegro – Andante – Allegro. Hybná rychlá hudba naprosto převažuje, protože i uprostřed střední věty je kontrastní mobilní část. Jednoznačně taneční, jazzem inspirovaná je závěrečná věta – hra synkop „jazzové“ harmonie, bohaté použití bicích nástrojů v orchestrální verzi.
1   
(přístupů od 25.1.2022)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Jana Nováka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Capriccio pro violoncello a klavír
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír