Skladatelé:

Johann Sebastian
Bach

Zpět

* 21. 3. 1685 Eisenach
+ 28. 7. 1750 Lipsko

Johann Sebastian Bach

Stránky
Kalendáře skladatelů

Německý skladatel, varhaník a cembalista se učil u svého otce, jeho bratrance a svého bratra. Působil v Arnstadtu a Mühlhausenu, jeho nejvýznamnější působiště byl Köthen a Lipsko. Komponoval většinou na objednávku, nebo pro určitý účel: pro potřeby chrámu, dvora, městské slavnosti, k poctě šlechtických jubilantů, nebo pro pedagogické účely. Jeho skladatelský odkaz obsahuje asi 1080 opusů, přičemž se řada skladeb nedochovala. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Velká mše h moll, Janovy a Matoušovy pašije, 6 Braniborských koncertů, koncerty pro cembalo a housle, orchestrální ouvertury, sonáty pro sólové housle, partity pro sólové violoncello, množství varhanních preludií, toccat a fug a Goldbergovy variace. V závěru jeho života to je Hudební obětina a Umění fugy, které zůstalo nedokončeno.
903   
(přístupů od 18.10.2017)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Johanna Sebastiana Bacha
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Rozhlas, 27. 1. 2003, CD
Opus musicum 2/2003, 28. 4. 2003, CD

II. suita d moll pro violoncello sólo, BWV 1008   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017, koncert
Rozhlas, 27. 1. 2003, CD
MUSICOLOGICA, ISSN 1805-370X, 5. 5. 2015, koncert
Der neue Tag, 21. 3. 2006, koncert
Opus musicum 4/05, 14. 9. 2005, koncert
Composer, USA-Bulletin Of American Composers, 14. 9. 2005, koncert
Hudobný život, Bratislava, červenec 2005, koncert
Opus musicum 2/2003, 28. 4. 2003, CD

IV. suita Es dur pro violoncello sólo, BWV 1010   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

V. suita c moll pro violoncello sólo, BWV 1011   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Rozhlas, 27. 1. 2003, CD
Opus musicum 2/2003, 28. 4. 2003, CD

VI. suita D dur pro violoncello sólo, BWV 1012   více informací
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Der neue Tag, 28. 12. 2012, koncert

Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo G dur, BWV 1027   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – cembalo

Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo D dur, BWV 1028   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – cembalo

Recenze:
Frankenpost, 26. 4. 2017, koncert

Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo g moll, BWV 1029   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – cembalo

Sonáta G dur pro housle, klarinet, violoncello a klavír, BWV 1039
Ensemble Messiaen

Sonáta c moll č. 4, BWV 1017
České barokní trio

Čtyři dueta, BWV 802–805 (z Německé varhanní mše)
Pavel Fajtl – housle
Jan Škrdlík – violoncello

Recenze:
Frankenpost, 26. 4. 2017, koncert

Koncert d moll pro 2 housle a orchestr, BWV 1043
Brněnští komorní sólisté
Pavel Fajtl a Lubomír Havlák – housle

Air na struně „g“ z Orchestrální suity č. 3 D dur, BWV 1068
Musica Antiqua Viva

Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr č. 4 A dur, BWV 1055
Musica Antiqua Viva
Kateřina Bílková – cembalo