Za 3 dny tedy v neděli 31.1. si připomeneme
224. výročí narození německého skladatele
Franze Schuberta

Franz Schubert (31.1.1797 Lichtenthal - 19.11.1828 Vídeň)

Franz Schubert

Rakouský skladatel, jehož rodiče pocházeli ze severní Moravy (otec z Nové vsi, matka z Cukmantlu, nynějších Zlatých hor). Učil se zpěvu a houslím u svého otce. V 11 letech byl přijat do sboru císařské dvorní kapely ve Vídni. Jako chovanec konviktu (1808-1813) studoval hudební teorii u dvorního kapelníka Antonia Salieriho a u dvorního varhaníka Václava Růžičky. Po mutaci navštěvoval základní školu pro učitelské povolání a žil ve Vídni jako svobodný umělec ve značně neutěšených podmínkách. Byl vydržován svými přáteli a stále se potýkal s finančními problémy. Tyto nepříznivé okolnosti nedovedly potlačit jeho obrovskou tvůrčí sílu, kterou zaměřil na obor písně (přes 600) a klavírní skladby, u kterých se nejspontánněji uplatnila jeho geniální melodická invence.

Zpět
O ostatních skladatelích


1   
(přístupů od 28.1.2021)


Skladby
Franze Schuberta
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Smyčcový kvartet Es dur, op. 125, č. 1, D. 87
Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“, op. posth., D. 810   více informací
Wallingerovo kvarteto

Smyčcové trio B dur, D. 471
Smyčcové trio Gideon

Kvartetní věta c moll, op. posth., D. 703
Wallingerovo kvarteto

Sonáta a moll pro violoncello a klavír „Arpeggione“, D. 821
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Ave Maria, D. 839 pro violoncello a varhany
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Bílková – varhany


DOMOVSKÁ STRÁNKA

 

!!!Hudební Kovárna – již 31 let ve službách krásné hudby!!!