Za 5 dní tedy ve středu 28.8. si připomeneme významné, kulaté jubileum:

60. výročí úmrtí českého skladatele Bohuslava Martinů
a
199. výročí úmrtí českého skladatele Antonína Krafta


Bohuslav Martinů (8.12.1890 Polička - 28.8.1959 Liestal)

Bohuslav Martinů

Většinu svého života prožil v cizině, ve své tvorbě však zůstal spjat s naší zemí, i když byl ovlivněn I. Stravinským, jazzem, neoklasicismem, i barokními formami.
Jeho dílo zahrnuje kolem 300 skladeb a zasahuje do všech oborů. Orchestrální tvorbu zastupuje šest symfonií, Concerto grosso, Dvojkoncert a Památník Lidicím. Z oper jsou nejznámější Veselohra na mostě, Julieta a Řecké pašie. Významné jsou také jeho balety komorní a vokální tvorba i kantáty Otvírání studánek, Kytice a Polní mše.


Antonín Kraft (30.12.1749 Rokycany - 28.8.1820 Vídeň)

Antonín Kraft

Český violoncellista a skladatel, studoval na pražské univerzitě, ale zároveň pěstoval hru na violoncello, v níž se zdokonalil u Josefa Wernera v Praze. Po příchodu do Vídně se rozhodl věnovat se pouze hudbě a v roce 1778 se stal na Haydnovo doporučení prvním violoncellistou kapely knížete Mikuláše Esterházyho, v níž působil až do smrti knížete roku 1790, kdy vstoupil do kapely knížete Grassalkoviče. Kolem roku 1780 byl žákem Josepha Haydna. Od roku 1795 sloužil u knížete Lobkovice. Kraft vynikal krásným, výrazným tónem, čistou intonací a obdivuhodnou technikou a byl proto ve své době pokládán za jednoho z největších mistrů violoncella, jak to také dosvědčuje pro něho napsaný Koncert D dur Josefa Haydna a Trojkoncert L. van Beethovena. Není zcela jisté, zda prvním violoncellistou Schuppanzighova kvarteta byl on nebo jeho syn Mikuláš.
Konec života tohoto slavného violoncellisty byl málo radostný a nedůstojný velikého umělce - v roce 1815 upozornil Beethoven písemně arcivévodu Rudolfa na to, že Kraft již asi 4 roky nedostal od Lobkovice žádné peníze. Umělecké úrovni jeho skladeb slouží ke cti, že Haydnův Koncert D dur byl dlouho pokládán za Kraftovo dílo.

Zpět
O ostatních skladatelích


139   
(přístupů od 28.4.2019)


Skladby
Bohuslava Martinů
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

IV. smyčcový kvartet, H. 256
Wallingerovo kvarteto

VII. smyčcový kvartet „Concerto da camera“, H. 314
Wallingerovo kvarteto

I. sonáta pro violoncello a klavír, H. 277
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

II. sonáta pro violoncello a klavír, H. 286
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017, koncert

III. sonáta pro violoncello a klavír, H. 340   více informací
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hudební rozhledy 4/1999, 1. 4. 1999, CD
Harmonie 11/1999, 1. 11. 1999, CD

Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, H. 378
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Duo pro housle a violoncello č. 2, H. 371 (věnováno Madame Trauti Mohr)
Pavel Wallinger – housle
Jan Škrdlík – violoncello

Partita pro smyčcový orchestr, H. 212
Brněnští komorní sólisté

Smyčcové trio č. 1, H. 136
Smyčcové trio Gideon

Bergerettes, H. 275
Ensemble Messiaen
Jiří Besperát – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Šárka Besperátová – klavír

Grand duo D dur, op. 6 pro dvě violoncella
Jan Škrdlík – violoncello
Filip Škrdlík – violoncello


DOMOVSKÁ STRÁNKA